Dopagan

  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Số đăng ký: VD-16124-11
Nhóm dược lý:
Thành phần: Paracetamol :: 500 mg ;
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
Hạn sử dụng: 36 tháng
Công ty sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Tham vấn y khoa: Dr. Tran Bong Son
Biên tập viên: Trang Pham
303₫ / Viên
Biểu đồ giá thuốc
Thời gianLoạiĐơn vịQuy cách đóng góiGiáĐVT
04/04/2014Bán Buôn Kê KhaiCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế DomescoHộp 100 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén210Viên
11/04/2017Bán Buôn Kê KhaiSở Y tế Đồng ThápHộp 100 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén303Viên
thông tin, cách dùng, giá thuốc Dopagan - ảnh 0
thông tin, cách dùng, giá thuốc Dopagan - ảnh 1
thông tin, cách dùng, giá thuốc Dopagan - ảnh 2
thông tin, cách dùng, giá thuốc Dopagan - ảnh 3
2.5 0230 UỂ .UODE U . . ỤDEu E . oE B.… _oEcềuoba … ẵb 5! ổ› .…ẳ … z<ỉ zz«EMẨU NHÂN1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất.a). Nhãn vĩ 10 viên nén.b). Nhãn chai 100 viên nén.so“ L0 sx ›…@ummmummmw :. Paracetamol 500 mg11| 111111111111I1IIHI'JR'H<®nnnmmmmm… .. Pavacelamol 500 mg111 ltllll1lllill1lll1llưnv.um Yttr›c mịnt®nmnmmmi…um «. Paracetamol 500 mg| 1111 Illl1lill1fĩlNTẢA" )«®nmnmmm|…mu … Paracetamot 500 mgIII1IIIII1IIIIHIIIIWlKHFẢCO«®nmnmmml…um u Patacetamol 500 mg111111 l|11 llliln WẢJLYỊ1oo VIÊN NẺNmt… mb: ua .… … cnua . Pạmưzmu 502: mg — TA aux :… aùcat mm: m…. … qủm … na -.m na. mau mun dlubunc hinh vì sdmocám cưu'cn uủlus I uéu oime nung …ẹ -Na:olm ! 2mMan 1²~3llntltuiy mu… so no’ngnrư, :mims I ;:TAC WM W- It m Ba -vI da~.i Mn nbn 'bbn Imnllơ mqumr't zazr EấLÍ'JIV i›nh gám Dí'« M! uuAt du ovám Nch csm tmlu m:u Nnr lnáu no: t… Vhln m. lam duno am mm -n4vu m °nảr .mq … …Anun….mec n…… sanonu:Mpnt…unuuinưau mu…ohsummncmmDOPAGAN®f’ưr.u`Pl.yrĩtnt MH muGIÁM ĐAU - HẠ sõT…củun TV có máu XUẤT NMẬP xuẩu v về uonssco 66 Quôc lộ 30 - TP Cao Lảnh - Đòng Tháp (Dat chứng nhận ISO 900: zone «. ISOIIEC 17025;GMP-WHOcmcnim w………m .…w bao mu Non tMu mau uth Hn :» mm nm mú». :… mu m Nm nm nư. mm GPS nmnc múcum um my Hu cm pammmd um ung ntz ac mmg cMm ủng da cwnwm tí … cnitưvílinoơPmasiam m … ninu My na am nom… tng 0 wo u… umo mm mo uMuclfhitlt ua k!uuMc ~u nml: -Lnnq nmqui nMuvl ot mzycc ml turn tMn nwy ou tuth uIy cu mo omTmb: ›:Mm cc onlt `oftm nhmmn Matth uitammm «, dm ưng uưym a micrasm mí mu uó m 1… line lự… au ru: um cnì.i wma… … tang uumn … mác thlntt nrũnị Uil'. ao: Mi 1.0 qm ~ Han cM tu Ma tumumnt … mm _nmu thúc :Mng m at Mìc mmmo do co me am tang bnh dù: ru. piv da muawnusư lntu muh: AP uuwe fccsuc.n sx-sù tô smu3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:Toa hướng dẫn sử dụng:DOPAGAN®* Thănh phần: Mỗi viên nẻn chứa- Paracetamol .................................................................................................................................... 500 mg — Tả dược: Tinh bột ngô, Starch 1500. Povidon. Mảu Erythrosin. Sodium starch giycolat. Tale. Natri bcnzoat. Magnesi stcarat .............................................................................................................................. vừa đủ ] viên nén. * Dạng bùo chế: Viên nén* Qui cách đóng gói: ,`\J.…- Hộp 100 vì x 10 viên. Ý- Chai 100 viên. |-* Dược lực học:- Paracetamol (acctaminophcn hay N-acetyl-p-aminophenol) là chất chuyền hóa có hoạt tinh của phcnacetin, lá thuốc giảm dau — hạ sốt hữu hiệu. Paracetamol lảm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt. nhưng hiếm khi lảm giảm thân nhỉệt ở người binh thường. Thuốc tảc động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt. tòa nhiệt tăng do gỉãn mạch và tảng lưu lượng máu ngoại biên.- Paracetamol, vởi liều diều tri, ít tác dộng đến hệ tim mạch và hô hấp. không lảm thay dối cân bằng acid — base. không gây kích ứng. xước hoặc chảy mảu dạ dây như khi dùng salicyiat, vì paracetamol không tảc dụng trên cyclooxygenase toản thân, chỉ tác động đến cycIooxygenaselprostaglandin của hệ thần kinh trung ương. Paracctamol không có tác dụng trên tiều cẳu hoặc thời gian chảy mảu.- Khi dùng quá liều paracetamol một chẩt chuyến hóa là N-acctyl-bcnzoquinonimin gây dộc nậng cho gan. Liều binh thường, paracctamol dung nạp tốt. Tuy vậy. quá liều cấp tinh (trên IOg) lảm thương tốn gan gây chết người.* Dược động học:- Hấp thu: Paracetamol được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoản toản qua dường tiêu hóa. Thức ăn giảu carbon hydrạt lảm giảm tỷ lệ hấp thu cùa paracetamol. Nồng dộ dinh trong huyết tương đạt trong vòng 30 dến 60 phủt sau khi uống vởi liều điêu tri. — Phán bố: Paracctamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô cùa cơ thế. Khoảng 25% paracetamol trong mảu kết hợp với protein huyết tương.— Thái zrử: Thời gian bản thải huyết tương của paracetamol lả 1,25 — 3 giờ, có thể kéo dải với liều gây độc h0ặc ở người bệnh có thươn tồn gan.Sau li u diều tri, có thề tim thấy 90 dến 100% thuốc trong nước tiều trong ngây thứ nhất, chủ yếu sau khi liên hợp trong gan vởi acid glucuroníc (khoảng 60%), acid suifuríc (khoảng 35%) hoặc cystein (khoảng 3%): củng phát hiện thắy một lượng nhỏ những chất chuyến hóa hydroxyl — hóa và khứ acctyl. Trẻ nhỏ it khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.Paracctamol bi N-hydroxyl hóa bời cytochrom Pm để tạo nên N-acetyl-benzoquinonimin, một chất trung gian có tỉnh phản ứng cao. Chất chuyền hóa nảy binh thường phản ứng với cảc nhóm sulfhydryl trong glutathion và như vậy bị khử hoạt tinh. Tuy nhiên. nếu uống liều cao paracetamol. chất chuyển hóa nảy được tạo thảnh với iượng dù đế lảm cạn kiệt glutathion của gan; trong tình trạng đó, phản ửng cùa nó với nhóm sulfhydryl cùa protein gan tăng lên, có thể dẫn đến hoại tử gan.* Chi đinh:Nhức dau, giảm dau, nạ sốt, dau thần kinh, dau bụng kinh vả sốt do cảm củm.* Chống chỉ định:- Mẫn cảm với thuốc và suy tế bâo gan.- Người thiếu mảu nhiều lần, có bệnh tim, phồi, thận hoặc gan. Người thiểu hụt men GÓPD.* Thận trọng:- Thận trọng khi dùng paracctamol ở người bệnh có thiếu mảu từ trước. vì chửng xanh tím có thế không biều lộ rõ. mặc dù có những nồng độ cao nguy hiểm của inethemoglobin trong máu.- Hạn chê uống nhiều rượu do có thẻ gây tăng độc tinh với gan của paracctamol.* Tựơng tâc thuốc:— Uông dải ngây liều cao paracetamol lám tăng nhẹ tác dụng chống dỏng của coumarin và dẫn chất indandion.- Paracetamol có khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.- Uống rượu quá nhiều và dải ngảy có thể Iảm tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan.- Thuôc chống co giật (gồm phenytoỉn, barbiturat. carbamachin) gây cảm ứng enzym ở microsom thề gan, có thề lảm tăng tính độc hại gnn cùa Paracetamol do tăng chuyến hóa thuốc thảnh nhũng chắt dộc hại với gan.- Hạn chê tự dùng paracetamol khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid do có thề lảm tăng tính dộc hại gan của paracctamol.* Tác dụng phụ:- Ít gặp: Ban, mê đay, buổn nôn. nôn. loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toân thế huyết cầu. giảm bạch cầu). thiếu mảu, bệnh thặn, độc tinh thận khi lạm dụng dâí ngảy.- Hiếm gặp: Phân ửng quả mẫn.Thông báo cho Bảc sĩ những tảc dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.* Phụ nữ có thai vã cho con bủ:- Chưa xảc_dịnh được tính an toản của paracetamol dùng khi thai nghén liên quan dến tác dụng không mong muốn có thế có vởi phát triên thai. Do dó, chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cần.- N ghiền cứu ở người mẹ dùng paracctamol sau khi đẻ cho con bủ, không thẳy có tảc dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ `ề * Thuốc không ãnh hưởng khi lãi xe vã vận hânh máy móc. '#- XN [) ') ~©: * `7 2« w …|xuÀrZ11ễ z+ "Lưu ý những sản phẩm đăng trên website thuộc loại thực phẩm chức năng: những sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"
+ Dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ
+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Dopagan DopaganProduct description: Dopagan : GTCông ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco GT95780


Dopagan


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212